FISCAAL EN BOEKHOUDING PDF Afdrukken E-mail

  

  

Wij maken uw belastingformulieren op en leggen ons toe op andere verplichte informatie aan de Administratie der

Belastingen of andere Officiële Administratie op een vertrouwde en efficiënte wijze.

Onze service:

- Inschrijving, verandering of afschrijving bij de Administratie der Belastingen

- Voorbereiding van fiscale aangifte van uw bedrijf of als kleine zelfstandige

                     -IRPF (formulier 110,190)

                     -IVA (BTW-formulieren 300,390,349)

                     -jaarlijkse belastingaangifte (formulier 347)

                     -belasting op genootschappen (formulier 200,201)

                     -betalingen aan genootschappen (formulier 202)

        

- Continuële fiscale administratie voor bedrijven, eenmalige betaling of verscheidene betalingen van o.a:

                    -belastingen , Patrimoniale belastingen

                    -juridische procedures, inspectie: raadpleging,documenten

- Boekhouding

                    -dagelijks boek

                    -inventarisch boek en jaarlijkse rekening

                    -boek van officiële documenten

                    -register van bedrijfsgenoten

                    -inspectie boek

- Overzicht op financiële staat en analyse van de boekhouding vóór afsluiting van het boekjaar

- Legalisatie van alle officiële documenten

- Opmaken en betalingen van de jaarlijkse rekening aan de Commerciële Administratie

- Jaarlijkse rekening: balans, winst-verlies rekening,..